به گزارش آپ اسپورت / تیم والیبال روسیه توانست در 3 ست تونس را شکست دهد .

روسیه ست اول را 25 بر 17 ست دوم 25 بر 16 و در ست پایانی نفس گیر تا امتیاز 29 کشید 29 بر 27 پیروز شد.

آمار نهایی بازی :

این سه مین باخت پیاپی تونس بود .

منبع و تصاویر : آپ اسپورت