مسی از کفش جدید خود در فصل جدید رونمایی کرد این کفش آدیداس می باشد. 

منبع:  آپ اسپورت