با شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران و شاید لیگ های جهان 

نمرات قرار خواهد گرفت