به گزارش آپ اسپورت، سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال اسپانیا امروز (سه‌شنبه) قرعه‌کشی بازی‌‌های فصل جدید لالیگا را انجام داد.


برنامه کامل بازی‌‌های بارسلونا و رئال‌مادرید در فصل 16-2015 لالیگا که از اول شهریور آغاز می‌شود را در زیر مشاهده می‌کنید:


هفته اول 
اتلتیک‌بیلبائو - بارسلونا
اسپورتینگ‌خیخون - رئال‌‌مادرید

هفته دوم 
بارسلونا - مالاگا
رئال‌مادرید - رئال‌بتیس

هفته سوم
اتلتکومادرید - بارسلونا
اسپانیول - رئال‌مادرید

هفته چهارم
بارسلونا - لوانته
رئال‌مادرید - گرانادا

هفته پنجم
سلتاویگو - بارسلونا
اتلتیک بیلبائو - رئال‌مادرید

هفته ششم
بارسلونا - لاس‌پالماس
رئال‌مادرید - مالاگا

هفته هفتم
سویا - بارسلونا
اتلتیکومادرید - رئال‌مادرید

هفته هشتم
بارسلونا - رایووایکانو
رئال‌مادرید - لوانته

هفته نهم
بارسلونا - ایبار
سلتاویگو - رئال‌مادرید

هفته دهم
ختافه - بارسلونا
رئال‌مادرید - لاس‌پالماس

هفته یازدهم
بارسلونا - ویارئال
سویا - رئال‌مادرید

هفته دوازدهم
رئال‌مادرید - بارسلونا

هفته سیزدهم
بارسلونا - رئال‌سوسیه‌داد
ایبار - رئال‌مادرید

هفته چهاردهم
والنسیا - بارسلونا
رئال‌مادرید - ختافه

هفته پانزدهم
بارسلونا -دپورتیوولاکرونیا
ویارئال - رئال‌مادرید

هفته شانزدهم
اسپورتینگ‌خیخون - بارسلونا
رئال‌مادرید - رایووایکانو

هفته هفدهم
بارسلونا - رئال‌بتیس
رئال‌مادرید - رئال‌سوسیه‌داد

هفته هجدهم
اسپانیول - بارسلونا
والنسیا - رئال‌مادرید

هفته نوزدهم
بارسلونا - گرانادا
رئال‌مادرید - دپورتیوو لاکرونیا

هفته بیستم
بارسلونا - اتلتیک بیلبائو
رئال‌مادرید - اسپورتینگ خیخون

هفته بیست‌و‌یکم
مالاگا - بارسلونا
رئال‌بتیس - رئال‌مادرید

هفته بیست‌و‌دوم
بارسلونا - اتلتکومادرید
رئال‌مادرید - اسپانیول

هفته بیست‌و‌سوم
لوانته - بارسلونا
گرانادا - رئال‌مادرید

هفته بیست‌و‌چهارم
بارسلونا - سلتاویگو
رئال‌مادرید - اتلتیک بیلبائو

هفته بیست‌و‌پنجم
لاس‌پالماس - بارسلونا
مالاگا - رئال‌مادرید

هفته بیست‌و‌ششم
بارسلونا - سویا
رئال‌مادرید - اتلتیکو‌مادرید

هفته بیست‌و‌هفتم
رایو‌وایکانو - بارسلونا
لوانته - رئال‌مادرید

هفته بیست‌و‌هشتم
ایبار - بارسلونا
رئال‌مادرید - سلتاویگو

هفته بیست‌و‌نهم
بارسلونا - ختافه
لاس پالماس - رئال‌مادرید

هفته سی‌ام
ویارئال - بارسلونا
رئال‌مادرید - سویا

هفته سی‌و‌یکم
بارسلونا - رئال‌مادرید

هفته سی‌و‌دوم
رئال‌سوسیه‌داد - بارسلونا
رئال‌مادرید - ایبار

هفته سی‌و‌سوم
بارسلونا - والنسیا
ختافه - رئال‌مادرید

هفته سی‌و‌چهارم
دپورتیوولاکرونیا - بارسلونا
رئال‌مادرید - ویارئال

هفته سی‌و‌پنجم
بارسلونا - اسپورتینگ خیخون
رایووایکانو - رئال‌مادرید

هفته سی‌و‌ششم
رئال‌بتیس - بارسلونا
رئال سوسیه‌داد - رئال‌مادرید

هفته سی‌و‌هفتم
بارسلونا - اسپانیول
رئال‌مادرید - والنسیا

هفته سی‌و‌هشتم
گرانادا - بارسلونا
دپورتیوو لاکرونیا - رئال‌مادرید

منبع خبر:آپ اسپورت