آپ اسپورت - دور اصلی گرندپری اروپا در پیست باکو برگزار شد و با قهرمانی نیکو روزبرگ، راننده تیم مرسدس پایان یافت.
نیکو از همان ابتدای مسابقه از همه جلو تر بود و تا پایان نیز هیچ کس نتوانست خود را به او نزدیک کند.
در اواسط مسابقه خودروی همیلتون دچار مشکل شد اما به دلیل وضع قوانین جدید، تیم مرسدس نمی توانستند لوئیس را راهنمایی کنند و این موضوع همیلتون را عصبانی کرد. در نهایت پس از حدود 20 دور خود لوئیس توانست مشکل را رفع کند.
در ادامه رتبه بندی رانندگان خواهید دید 

تهیه و خبر سایت آپ اسپورت