پیش بازی جام ملت های اروپا یورو 2016 

فرانسه - سوئیس 

ساعت 23:30 به وقت تهران 

شبکه ٣ سیما 

طراح: عرفان ن 

 اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب 

صعود فرانسه قطعی شده ولی سوئیس به دنبال صعود از گروه می باشد. 

انتظار می رود دشام ترکیب دوم در این بازی قرار دهد چون بازی تشریفاتی برای خروس ها می باشد. 

آمار: طراح توسط طراح آپ اسپورت عرفان ن تهیه شده 

در بخش پیش بازی آپ اسپورت

منبع آمار : ورزش 11