به گزارش آپ اسپورت / تیم های والیبال ژاپن و آمریکا در آخرین بازی امروز به مصاف هم رفتند که برنده ی بازی آمریکای میهمان بود تا اولین باخت تیم آسیایی ژاپن را رقم بزند . با این باخت هیچ تیمی از آسیا بدون باخت نیست.

تصویر زیبای اختصاصی سایت آپ اسپورت

آمار نهایی بازی :

اندرسون ستاره بی چون و چرای این بازی بود.


تصویر گزارش : آپ اسپورت