کشتی فرنگی قهرمانی جهان ؛ افشین بیابانگرد از گردونه رقابت ها کنار رفت

افشین بیابانگرد به کار خود در مسابقات پایان داد.

آپ اسپورت - افشین بیابانگرد در دور اول مقابل الکساندر ماکسی موویچ از صربستان با یک سالتوی زیبا با نتیجه 5 بر صفر به برتری دست یافت. وی در در دور دوم برابر ماتیاس از آلمان در حالی که با نتیجه 3 بر صفر پیش بود، در دقیقه پایانی 3 بر 5 باخت و با توجه به شکست ماتیاس آلمانی مقابل واردانیان اوکراینی در مرحله نیمه نهایی بیابانگرد از دور رقابت ها کنار رفت.
و نیز سوریان از دور رقابت ها کنار رفت بودند .
قادریان نیز برنز گرفت