طبق تلاش عرفان ن طراح و نویسنده سایت آپ اسپورت از پوستر رسمی بخش جدید تحلیل فرمول 1 رسما رونمایی شد. 

این بخش در پایان هر رقابت تحلیل آن رقابت را برای شما آماده خواهد کرد.