به گزارش بخش فرمول 1 آپ اسپورت / لوئیس همیلتون راننده انگلیسی مرسدس 25 ثانیه زود تراز سباستین فتل راننده آلمانی تیم فراری به خط پایان رسید. 

در این مسابقه رز برگ و آلونسو نتوانستند به خط پایان برسند. 

فرمول 1 بعدی در مجارستان می باشد.  آنالیز فرمول 1 ایتالیا در حال آماده شدن است. 

منبع و تصاویر:  بخش فرمول 1 آپ اسپورت