1-0 روی ارسال میلنر در دقیقه دوازده از یکی ضربه شروع مجدد و.در شلوغی محوطه جریمه، براردی تو را با دست زد و کارت زرد گرفت. رونی از روی نقطه پنالتی چهل و نهمین گل ملی خود را به ثمر رساند.

2-0 در دقیقه سی ام سانتر شاو از کناره ها برای رونی در میانه راه قطع شد اما ضربه برولی مستقیما وارد دروازه خودی شد.

3-0روس بارکلی گل سوم را در دقیقه 46 با ضربه سر و روی ارسال اکسلید چمبرلین به ثمر رساند. این نخستین گل هافبک آینده دار اورتون در یک بازی رسمی ملی بود.

4-0 تئو والکات در دقیقه 68، در اولین لمس توپش گلزنی کرد. پاس او را فابین دلف ارسال کرد. 

5-0 هری کین در دقیقه 77 و روی پاس شلوی توانست با یک ضربه چیپ گلزنی کند.

6-0 یک دقیقه بعد والکات بود که با پاس بارکلی از حوالی نقطه پنالتی گلزنی کرد.

منبع : آپ اسپورت