ولزی ها که پیش از این دیدار با 14 امتیاز صدرنشین بودند، با توجه به پیروزی بلژیک قدرتمند مقابل بوسنی، جایگاه خود در صدر جدول را در خطر می دیدندو در این مسابقه نیز کار برای آنها گره خورده بود و در حالیکه به نظر می رسید دو امتیاز ارزشمند خارج از خانه را از دست خواهند داد، در دقیقه '82 گرت بیل باز هم در نقش ناجی ظاهر شد و با ضربه سر دروازه قبرس را باز کرده و تیمش را با 17 امتیاز به تنهایی در صدر جدول گروه B حفظ کرد.

در دقیقه '90 بیل و رمزی تعویض شدند.

تصاویر سایت آپ اسپورت