به گزارش آپ اسپورت / تیم گلی ایران توانست با 2 گل های طارمی و آزمون و تک گل های ترابی و دژاگه توانست 6 بر 0 بر حریف آسان خود یعنی گوام قلبه کند. 

بعد از دو سال 3 پرسپولیس همزمان در ترکیب تیم ملی ایران حضور داشتند. 

امید عالشاه نیز اولین بازی خود را با لباس تیم ملی پشت سر گذاشت. 

منبع:  آپ اسپورت