به گزارش بخش تیم های ملی آپ اسپورت / تیم ملی آلمان صبح امروز تمرینات فشرده ای انجام داد. 

تیم ملی آلمان فردا ساعت 20:30 مقابل تیم ملی دانمارک قرار خواهد گرفت. 

عکس زیر کاملا برای تمرین امروز آلمان می باشد. 

منتظر خبرهای بعدی تیم های ملی فوتبال باشید.

آپ اسپورت