اعضای تیم فوتبال گوام که حضورشان درتهران جنجالی شده است به همراه گری وایت سرمربی تیم به تهران رسیده اند .


به گزارش "آپ اسپورت"، گوامی ها بعد از سپری کردن اردوی ژاپن در حالی به تهران آمده اند که از مرتبه قبلی این سفر خاطره خوشی ندارند. آنها نیمی منظم و متشکل اند که می خواهند برای مدعی اول گروه مشکل بسازند.