http://www.1varzesh.com/media/i9/items/cache/31d6783bafad84a3d2df007607d4d51e_L.jpg

اگر شما بازی رم و یووه را روز یک شنبه دیدید شاید اشتباهات بوفون را هم دیدید بوفون 37 ساله علاقه ندهای فراوانی دارد اما شاید با جلو رفتن زمان کمتر هم شود .
جان لوئیجی بوفون دروازه بان پیر نماینده شهرتورین ایتالیا هرچند به جلو می رود از استعداد های آن شاید کم می شود.

آنالیز بوفون در بازی با رم
بوفون تا دقیقه 60 بازی رم و یونتوس می توان گفت نقص های زیادی نداشت ولی در گل اول رم که با گل زنی پیانیچ همراه شد حرکت روی توپ نداشت در گل دوم رم که توسط ژکو به ثمر رسید می توانست عملکرد بهتری داشته باشد .
نکته
شاید دنیای فوتبال هم پیر شدن بوفون را باور کردند اگر فیفا14 بازی کردید شما بوفون را در تیم پیشکسوتان ایتالیا ملاحظه فرمایید .
نویسنده : عرفان ن