http://static2.varzesh3.com/files/picture/01037509.jpg

http://static2.varzesh3.com/files/picture/01037510.jpg

http://static2.varzesh3.com/files/picture/01037515.jpg

آپ اسپورت- پیراهن سوم باشگاه رئال مادرید برای فصل آینده لباس آدیداس می باشد که امروز از لباس های سوم بسیاری از تیم ها رونمایی کرد